Welkom

Wij verhuren en verkopen o.a. Geboorteborden

in Maastricht en omgeving

Welkom
Share on Google Bookmarks Share via e-mail Print

Copyright © All rights reserved. Design by B@rry | Privacy policy | Gebruikersvoorwaarden | Aansprakelijkheid


Aansprakelijkheid:
BORDenBABY.nl is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de productinformatie, de levering en/of de prijzen. Aansprakelijkheid van BORDenBABY.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van BORDenBABY.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. Voor het overige rust op BORDenBABY.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.